PUBLIC

public:
/ˈpʌblɪk/

adjective
adjective: public
1.
of or concerning the people as a whole.
2.
done, perceived, or existing in open view.

noun
1.
ordinary people in general; the community.

 

FREQUENCIES

frequencies
/ˈfriːkw(ə)nsis/

1.
– the rate at which something occurs over a particular period of time or in a given sample.
– the fact or state of being frequent or happening often.

2.
– the rate per second of a vibration constituting a wave, either in a material (as in sound waves), or in an electromagnetic field (as in radio waves and light).
– the particular waveband at which radio signals are broadcast or transmitted.

STICHTING PUBLIC FREQUENCIES

STICHTING PUBLIC FREQUENCIES exists to propagate, connect, exchange, reshape and transmit ideas. 
Ideas that can CHANGE THE GAME and JUNGLE THE FUTURE.
Since 2020 it is based in Amsterdam and shares a lab at A-LAB.
Research and projects start out of an infinite curiosity triggered by the wor(l)d that surrounds us. Each project/research brings together (art) different disciplines, develops new working methods and positions itself within the cultural field through a statement.

The collection of statements and working methods form the core of Public Frequencies.
The necessity to transmit the projects/research and discoveries form the engine of Public Frequencies.
The collaborating artists form the beating heart of Public Frequencies.

Over de stichting

Stichting PUBLIC FREQUENCIES is opgericht in Mei 2020, te Amsterdam.
RSIN: 861219326
KvK-nummer: 77976215
De stichting heeft ten doel, het (zonder winstoogmerk) uitvoeren van onderzoek en het realiseren en presenteren van projecten en onderzoeken op kwalitatief hoog en professioneel niveau. Binnen deze staan samenwerkingen en confrontaties van verschillende kunstdisciplines centraal.

Bestuur: Karla Isidorou (Voorzitter), Brandy Ginaluca Saryany Sanmoeradi (Penningmeester), Alexandra Bellon.
Het bestuur is onbezoldigd.

Raad van Toezicht: Anne Karin ten Bosch (Voorzitter), Marjan van Giel (Secretaris), Alicia Framis (Algemeen Lid).
De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Aanvullende informatie over de stichting is op te vragen bij Karla Isidorou
Hier is het bestuursregelement van de Stichting beschikbaar en het Meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks zal op deze pagina een verslag van de uitgevoerde activiteiten en en een financiele verantwoording gepubliceert worden.

Stichting PUBLIC FREQUENCIES

STICHING PUBLIC FREQUENCIES

Publicaties:

Stichting Public Frequencies is een ANBI. Conform de richtlijnen ANBI publiceren wij de volgende gegevens:

ANBI Publicaties:

ANBI PUBLICATIE 2022

ANBI PUBLICATIE 2021

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020